Κάταγμα γενειακής σύμφυσης (κάτω γνάθου) σε σκύλο

Το σκυλάκι προσκομίστηκε στην κλινική μας από άλλο κτηνιατρείο λόγω της πολυπλοκότητας του τραυματισμού του και της ιδιαιτερότητας της αντιμετώπισης ορθοπεδικών ζητημάτων της κεφαλής. Η γνάθος ήταν σπασμένη στο πρόσθιο τμήμα της. Μέχρι παλαιότερα η αποκατάσταση γινόταν με πλάκες και βίδες η ακόμα και εξωτερική οστεοσύνθεση, πλέον μετά από πολλές έρευνες η μέθοδος με τα περισσότερα πλεονεκτήματα θεωρείται αυτή με την χρήση ρητίνης και ειδικού ορθοπεδικού σύρματος. Η χρήση πλάκας και βιδών προκαλεί νέκρωση των ριζών των δοντιών με αποτέλεσμα την μελλοντική πτώση τους.

Ο ασθενής προσκομίστηκε με αυτή την εικόνα.

Έγινε ανάταξη του κατάγματος.

Ακολούθησε συρραφή του βλεννογόνου και τοποθέτηση του ειδικού σύρματος και των υλικών για προετοιμασία της ρητίνης.

Έγινε φωτοπολυμερισμός της ρητίνης για σταθεροποίηση με ειδική λυχνία.


Το τελικό αποτέλεσμα.

Ο ασθενής ακολούθησε ειδική διατροφή για 6 εβδομάδες και στη συνέχεια επανήλθε στην προηγούμενη κατάσταση και τρόπο ζωής του.

Tags:
Μετάβαση στο περιεχόμενο