ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 5ο ΔΑΧΤΥΛΟ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΑΚΡΟΥ ΣΚΥΛΟΥ

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 5ο ΔΑΧΤΥΛΟ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΑΚΡΟΥ ΣΚΥΛΟΥ

Σκύλος με όγκο στο 5ο δάχτυλο στη χώρα της 2ης και 3ης φάλλαγας ελέγθηκε ακτινολογικά και διεγνωστει με κακοήθη νεοπλασία τύπου “Melanoma”.
Εγινε άμεσα αρωτηριασμός σε μία προσπάθεια να παρατείνουμε την ζωή του ασθενούς μιας και η ολική ίασης ειναι ανέφικτη.
Μετεγχειρητικά το σκυλάκι ήταν σε άριστη κατάσταση.
Στο βίντεο μπορείτε να δείτε τον προεγχειρητικό έλεγχο και προετοιμασία χειρουργικής τομής με ειδικό αποστειρωμένο μαρκαδόρο πλαστικής χειρουργικής.

CANINE DIGID AMPUTATION

Dog was diagnosed with 5th finger tumor. Radiographies were taken and cytologic evaluation was performed. The diagnose was “Melanoma” which is an aggressive type of tumor. It was decided to perform palliative surgery which in this case means amputation, in order to prolong the life of the patient by removing the cancer. On the video you can see the pre-surgical planning with a dedicated sterilized pencil for plastic surgery.
The dog after the surgery had a better quality of life free of pain.

Tags:
Μετάβαση στο περιεχόμενο