Προβολή 3ου βλεφάρου σε σκύλο

Bulldog με αναπνευστική δυσχέρεια

Ξένο σώμα στο στομάχι σκύλου

Προβολή αδένα 3ου βλεφάρου σε σκύλο

Pug με δυσπλασία ισχίων

Μετάβαση στο περιεχόμενο